Team

Alexander Suppantschitsch (Geschäftsführung)
T: +43 (0)463 / 47 858 – 18
E: alexander@monat.at

Claudia Markowitz (Anzeigen)
T: +43 (0)463 / 47 858 – 20
E: claudia.markowitz@monat.at

Madona Ekladious (Anzeigen)
T: +43 (0)463 / 47 858 
E: madona@monat.at

Oliver Pucher (Anzeigen)
T: +43 (0)463 / 47 858 – 19
E: oliver.pucher@monat.at

Dr. Otto Wogatai (Marketing)
T: +43 (0)463 / 478 58 – 12
E: otto.wogatai@monat.at

Mag. Norbert Sternad (Business Developer)
T: +43 (0)463 / 478 58 – 10
E: norbert.sternad@monat.at

ANZEIGEN FRIAUL

Umberto Tognoni
T: +39 / 393 / 9036634

Davide Buzzi
T: +43 /676 / 4400804

ANZEIGEN SLOWENIEN/KROATIEN

Simon Kopušar
T: +386 / 40 / 302670